Öğr. Gör. ÖZLEM TAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. ÖZLEM TAN

T: (0282) 250 4205

M otan@nku.edu.tr

W otan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Saray Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:AVRUPA BİRLİĞİ- TEZ AŞAMASINDA
Öğrenim Yılları:
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KAMU YÖNETİMİ
Öğrenim Yılları:
Tez:
Lisans
Üniversite: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Öğrenim Yılları:
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU / MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ
1996-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Avrupa Birliği
Avrupa ve Bölge Çalışmaları
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YÜRÜK P., TAN Ö., INVESTIGATION OF VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS´ PERSPECTIVES ON TURKEY´S EUROPEAN UNION MEMBERSHIP, BALKAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, vol. 5, pp. 92-105, 2016.
Özgün Makale
2. TAN Ö., TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE KIBRIS SORUNU, BALKAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, vol. 5, pp. 40-47, 2016.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Kayapınar Ö. ., Tan Ö. ., Yürük Kayapınar P. ., Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tüketici Algıları ile E-Sadakat Arasındaki İlişkide Markaya Yönelik Tutumun Rolü., İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt 9, ss. 473-494, 2017.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
2. , Özlem Tan. Avrupa Birliği ve Türkiye Güvenlik ve Savunma İlişkileri, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 2, ss. 102-109, 2013.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
3. , Özlem Tan. Kırsal kalkınmada turizmin rolü ve İğneada´nın kırsal turizm potansiyeli, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi,Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, ss. 141-147, 2012.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Tan Ö. ., Avrupa Birliği Güç mü Kaybediyor ?, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series,Edirne/Türkiye (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri
2. TAN Ö., AVRUPA BİRLİĞİ DAĞILIYOR MU? İNGİLTERE’NİN AYRILMA KARARI, 1 INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (03.11.2016-05.11.2016).
Tam metin bildiri
3. TAN Ö., AVRUPA BİRLİĞİ’NİN YENİ GENİŞLEME ALANI; BATI BALKANLAR, 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (03.11.2016-05.11.2016).
Tam metin bildiri
4. TAN Ö., Avrupa Birliği´nin Batı Balkan Politikasında Kosova Gerçeği, 5th International Vocational Schools Symposium (18.05.2016-20.05.2016).
Tam metin bildiri
5. TAN Ö., YÜRÜK P., MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ; SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ, 5th International Vocational Schools Symposium (18.05.2016-20.05.2016).
Tam metin bildiri
6. TAN Ö., Avupa Birliği Dış Ticaret Politikası Ekseninde Serbest Ticaret Antlaşmalarının Önemi, International Multidisciplinary Congress of Eurasia (01.09.2015-05.09.2015).
Tam metin bildiri Erişim Linki
7. TAN Ö., Yaşam Boyu Öğrenmenin Avrupa Birliğinde Önemi ve AB Sürecinde Türkiye´ye Etkileri, Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (21.05.2015-23.05.2015).
Tam metin bildiri Erişim Linki
Aldığı Sertifikalar
Avrupa Birliği Eğitim Programı, Yer:Tekirdağ/ Saray, 07.04.2010-10.05.2010.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi. "Şaghay İşbirliği Örgütü AB\'\'nin Alternatifi Olabilir mi?", Yer: Çukurova Üniversitesi.Adana, Düzenleyenler:Çukurova Üniversitesi, 04.05.2018-05.05.2018.
II.Uluslararası Akademik Araştırmaları Kongresi."İç Savaştan AB Üyeliğine Doğru Bosna -Hersek", Yer:Alanya , Düzenleyenler:Alaaddin Keykubat Üniversitesi,Amasya Üniversitesi,Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi., 18.10.2017-21.10.2017.
II.Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi."Avrupa Birliği´nin Lider Ülkesi Almanya mı?"., Yer:Alanya, Düzenleyenler:Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi,Amasya Üniversitesi,Konya Gida ve Tarım Üniversitesi., 18.10.2017-21.10.2017.
Özlem Tan ,Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongresi." Turizm İçin Yeni Bir Marka Sakin Şehirler; Vize İlçesi Örneği, Yer:Kırklareli/Türkiye, Düzenleyenler:Namık Kemal Üniversitesi,Plovdiv University, University of St.Kliment Ohridski., 23.09.2017-24.09.2017.
TAN Ö,YÜRÜK P,KAYAPINAR Ö."Öğrencilerin Sosyal Medyaya ve Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi", 2.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu., Yer:Alanya, Düzenleyenler:Alaaddin Keykubat Universitesi., 18.05.2017-20.05.2017.
TAN Ö.International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress (Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Sempozyumu)"Avrupa Birliği Güç mü Kaybediyor", Yer:Edirne, Düzenleyenler:Bulgaria University,Macedonia University,Namık Kemal University, 04.03.2017-05.03.2017.
1st INTERNATIONAL ACADEMİC RESEARCH CONGRESS"Does The Europe Union Falling Apart?Britain´s Decision To Leave", Yer:Antalya, Düzenleyenler:INES, 03.11.2016-05.11.2016.
1st INTERNATIONAL ACADEMİC RESEARCH CONGRESS" The European Union´s New Expansion Field;The Western Balkans", Yer:Antalya, Düzenleyenler:INES , 03.11.2016-05.11.2016.
5 Th Internatıonal Vocatıonal Schools Symposıum.(5.Uluslararası Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu)"The Fact That Kosova The Western Balkan Policy Of The European Union".Avrupa Birliği´nin Batı Balkan Politikasında Kosova Gerçeği.), Yer:Kosova,Prizen., Düzenleyenler:Prizen Üniversitesi., 18.05.2016-20.05.2016.
Öğr.Göv Özlem Tan, Öğr.Göv.Dr.Pınar Yürük 5. Th Internatıonal Vocatıonal Schools Symposıum.(5.ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEK OKULLARI SEMPOZYUMU) " Opınıons Of Vocatıonal College Students For The European Unıon; The Case Of Namık Kemal Unıversıty /Saray Vocatıonal School"( Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Avrupa Birliğine Yönelik Düşünceleri,Saray Meslek Yüksek Okulu Örneği.), Yer:KOSOVA,Prizen, Düzenleyenler:Prizen Üniversitesi., 18.05.2016-20.05.2016.
4.Uluslararası Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu."Yaşam Boyu Öğrenmenin Avrupa Birliğinde Önemi ve AB Sürecinde Türkiye´ye Etkileri"., Yer:Yalova., Düzenleyenler:Yalova Üniversitesi., 21.05.2015-23.05.2015.
International Multıdıscıplınary Congress of Eurasıa."Importance of Free Trade Agremeents on Foreing Trade Policy Axis of European Union", Yer: Skopje ,Macedonıa. , Düzenleyenler:International Balkan University and International Vision University., 21.05.2015-23.05.2015.
Ulusal 2.Kadın Araştırmaları Sempozyumu."Avrupa Birliği Sürecinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Türkiye´nin Uyumu"., Yer:Osman Gazi Üniversitesi.Eskişehir., Düzenleyenler:Osman Gazi Üniversitesi,Kadın Araştırmaları Enstitüsü, 02.05.2014-04.05.2014.
3.Uluslararası Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu."Avrupa Birliği Eğitim Politikası ve Bologna Süreci"., Yer:Ardahan Üniversitesi., Düzenleyenler:Ardahan Üniversitesi, 02.10.2013-04.10.2013.
2.Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu."Yerel Ürünlerin Kırsal Turizme Katkısı;Tekirdağ Kiraz Festivali"., Yer:Aksaray., Düzenleyenler:Aksaray Üniversitesi., 20.09.2012-21.09.2012.
2.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi."Deniz,Tarih ve Kültürün Kesiştiği Yeni Bir Destinasyon; Kıyıköy Örneği"., Yer:Akdeniz Üniversitesi,Antalya, Düzenleyenler:Akdeniz Üniversitesi,Turizm Araştırmaları Dergisi., 12.05.2012-15.05.2012.
I.Uluslararası ,IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu." Kırsal Kalkınmada Turizmin Rolü ve İğneada´nın Kırsal Turizm Potansiyeli", Yer: Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta,Eğirdir., 01.12.2011-04.12.2011.
3.Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu."Kırklareli´ndeki Küçük ve Orta Boy İşletmelerin İlin ve Bölgenin Kalkınmasına Etkisi"., Yer:Tekirdağ., Düzenleyenler:Namık Kemal Üniversitesi., 21.10.2011-22.10.2011.
1.Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu."Kırsal Kalkınmada Turizmin Rolü ve İğneada´nın Kırsal Turizm Potansiyeli"., Yer:Karaman., Düzenleyenler:Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi., 13.09.2011-15.09.2011.
Tekirdağ İli Değerleri Sempozyumu."Saray´ın Tarihi"., Yer:Saray/Tekirdağ., Düzenleyenler:Namık Kemal Üniversitesi., 18.09.2010-21.09.2010.